Genel Duyurular

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti Üye Seçimi İlan Metni

T.C

İSTANBUL İLİ

ZEYTİNBURNU İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ İLAN METNİ

 

 

       3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7. maddesi gereğince “İlçede kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci  Vakıf Mütevelli Heyetinde görev yapar.” İbaresi gereğince 2020 yılında Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere 19.12.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Zeytinburnu Kaymakamlığı Toplantı salonunda (Beştelsiz Mh. Prof.Muammer Aksoy Cd. N:36) seçim yapılacak olup, seçime iştirak edecek Sivil toplum Kuruluşlarının başkanları veya vekillerinin belirtilen gün saat ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Vakıf Başkanı