Gelecek İçin Bir Işık

Projenin gerçekleşme tarihi : 04/02/2007 – 09/02/2007
Projenin uygulama yeri : İstanbul
Projenin hedef kitlesi : Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerden toplam 30 genç
Proje lideri : Deniz Feneri Derneği
Proje ortağı : Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Meclisi

Amaç: Proje, Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişmiş ancak bu kurumdan ayrılmak üzere olan genç kızların durumlarını tespit etmeyi, sorunlarını tartışmayı, bu sorunlara çözüm yolları araştırmayı ve gerçekleştirilecek seminerlerle katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Gerekçe: Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan genç kızlar düşük hayat standartlarında yetişmekte, eğitim, iş bulma ve sosyal hayata katılım konusunda imkânları kısıtlı olmaktadır. Çoğu, tek başına hayatını idame ettirebileceği bir tecrübeyi edinemeden 18 yaşına kadar kaldığı kurumdan ayrılmak zorunda kalmaktadır. Ancak sosyal hayattan uzak ve içe kapanık bir ortamda yetişen genç kızlar daha yurt içindeyken suistimallere maruz kalabilmekte, yurtlardan çıktıklarında da bu suistimaller devam etmekte, hatta bazen de artmaktadır. Bu ve benzeri sorunlar uyuşturucu madde bağımlılığı ve fuhuş gibi daha büyük sorunları tetiklemektedir. Bu nedenle, hedef kitlemiz olan SHÇEK’lerden ayrılmak üzere olan genç kızların dışarı çıktıklarında kendilerine daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat kurabilmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yapılması sağlandı.

Faaliyetler: Proje kapsamında, bu genç kızların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları derinlemesine bir şekilde tartışılarak, çalıştaylarda çözüm için bir aksiyon planı oluşturulmuştur. Katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim seminerleri gerçekleştirilerek, kültürel etkileşim ve iletişimin geliştirilmesi için diyalog, sanatsal faaliyetler ve oyunlar araç olarak kullanıldı. “Ortak dilimiz sanat” faaliyetiyle katılımcıların birbirlerini tanıması, kaynaşması ve kendilerini sanatla ifade edebilmeleri için hoş bir ortam oluşturuldu. “Hediye atölyesi”nde hazırlanan hediyeler Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaretinde kurumda kalan kızlara hediye edildi. Zeytinburnu ve İstanbul’un tanıtımı için bir şehir turu organize edildi.

Hazırlık: Projenin hazırlanması sırasında Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan genç kızlar ve kurum yöneticileriyle konuşularak konu hakkında düşünceleri ve yaklaşımları öğrenildi. Projenin kapsamı, muhtemel etkileri, uzman desteği ve katkısı gibi konular tartışıldı. Projede yer alan gönüllüler bir araya getirilerek proje ve benzer çalışmalar değerlendirildi.

Sonuçlar: Katılımcılar çalıştaylar sırasında ortaya çıkan muhtemel çözümleri içeren bir sunum hazırladılar. Proje bittikten sonra katılımcılar arası iletişimin devam etmesi için bir e-grup ve web sayfası hazırlandı. Konu gündemde tutularak ve iletişim sürdürülerek bu tür projeler teşvik edilecektir.