Etkinlikler

XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 12:00 Tarih: 29/01/2022

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu seminerlerde; I. Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’ın sonuna kadar geçen tarihsel süreç, Türkiye merkezli bir bakış açısıyla ele alınacak ve uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenecektir. XX. yüzyıl siyasi tarihi hakkında genel bilgilere sahip olmanın yanı sıra uluslararası gelişmeleri okumaya izin verecek kavramsal araçlar edinilecek, bu gelişmelere hem makro ilişkiler bağlamında hem de Türkiye özelinde olmak üzere iki farklı ölçekten yaklaşım sağlanacaktır.

 

08 Ocak: Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası

15 Ocak: Uluslararası Örgütler

22 Ocak: Fotoğraflarla Altın Yıllar (1945-1975)

28 Ocak: XX. Yüzyılda Moda Akımları

 

 

 

Diğer Etkinlikler