Etkinlikler

XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 12:00 Tarih: 23/10/2021

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu seminerlerde; I. Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’ın sonuna kadar geçen tarihsel süreç, Türkiye merkezli bir bakış açısıyla ele alınacak ve uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenecektir. XX. yüzyıl siyasi tarihi hakkında genel bilgilere sahip olmanın yanı sıra uluslararası gelişmeleri okumaya izin verecek kavramsal araçlar edinilecek, bu gelişmelere hem makro ilişkiler bağlamında hem de Türkiye özelinde olmak üzere iki farklı ölçekten yaklaşım sağlanacaktır.

09 Ekim: Uluslar, Devletler ve Milliyetçilikler (1815-1914)

16 Ekim: I. Dünya Savaşı’nda Avrupa ve Ortadoğu

23 Ekim: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ve Millî Mücadele Dönemi

30 Ekim: İki Savaş Arası Dönemde Otoriter-Totaliter Rejimlerin Yükselişi

 

 

Diğer Etkinlikler