Etkinlikler

TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINDAN PORTRELER
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:30 Tarih: 25/02/2019

"Cemil Meriç"

Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI

Yazdıkları ve yaşadıkları ile yakın Türk tarihinde düşünce ekollerinin teşekküllerine sebep olmuş; kendilerinden sonra gelen ku - şakları ve akımları etkileyerek yönlendirmiş olan isimler, yakın dönemin şahitlerinden siyaset bilimcisi Prof. Dr. Kurtuluş Kaya lı’nın sunumuyla Türk düşünce serüveninin ilgililerine tanıtılıyor. “Türk Düşünce Hayatından Portreler” söyleşilerinde bu ay Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, yazar, çevirmen ve düşünür; başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamı; telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk fikir ve edebiyatında önemli bir yeri olan Cemil Meriç’i ele alıyor.

Diğer Etkinlikler