Etkinlikler

Tasavvuf ve Şiir EKREM DEMİRLİ
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 18/12/2019

Modern dünyanın sorunları karşısında tasavvufla kurulabilecek irtibatın irdelendiği “Tasavvuf ve Şiir” seminerlerinde, tasavvufun, edebî imkânlar zemininde kitlelere nasıl ulaştığı, bazen bir mutasavvıfın şiiri, bazen de tasavvuf literatürü içerisinde muhtelif konular ele alınarak işlenmektedir. Prof. Dr. Ekrem Demirli, “Tasavvuf ve Şiir” seminerlerinin aralık oturumunda Niyazi Mısrî’nin Divân’ından seçtiği örnekler ile tasavvufun Allah ve insan, insan ve evren telâkkisine dair paylaşımlarda bulunacak.

 

 

 

 

 

 

Diğer Etkinlikler