Etkinlikler

ŞERİF MARDİN VE TÜRK MODERNLEŞMESİ
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 26/04/2018

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Sosyoloji, modern toplum ve devletin doğuş ve kurumlaşma sürecini belirleyen tarihsel iklimin ürünüdür. Bu iklimde karşılaşılan sorunlar, bu sorunların üstesinden gelmeye ilişkin kaygılar ve talepler, sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışını getirmiştir. "Modernleşme, Toplum ve Sosyoloji Üzerine Konuşmalar" başlığı altında gerçekleştirilecek seminerlerde, Prof. Dr. İsmail Coşkun hocamızın rehberliğinde, modern toplum ve sosyoloji arasındaki bağ irdelenerek; sosyolojinin ülkemizdeki serüveni Şerif Mardin'in eserleri etrafında, Türk modernleşmesi ve Türkiye'de din - siyaset ilişkileri ekseninde ele alınmaktadır.

Diğer Etkinlikler