Etkinlikler

MODERNLEŞME, TOPLUM VE SOSYOLOJİ ÜZERİNE KONUŞMALAR
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 21/02/2018

“Modern Toplum ve Sosyoloji”

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Sosyoloji, modern toplum ve devletin doğuş ve kurumlaşma sürecini belirleyen tarihsel iklimin ürünüdür. Bu iklimde karşılaşılan sorunlar, bu sorunların üstesinden gelmeye ilişkin kaygılar ve talepler, sosyo - lojinin bir bilim olarak ortaya çıkışını getirmiştir. "Modernleşme, Toplum ve Sosyoloji Üzerine Konuşmalar" başlığı altında gerçekleştirilecek seminerlerde, Prof. Dr. İsmail Coşkun ho - camızın rehberliğinde, modern toplum ve sosyoloji arasındaki bağ irdelenerek; sosyolojinin ülkemizdeki serüveni Şerif Mardin'in eserleri etrafında, Türk modernleşmesi ve Türkiye'de din - siyaset ilişkileri ekseninde ele alınmaktadır.

Diğer Etkinlikler