Etkinlikler

Modern Uygarlığı Romanlardan Okumak
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 13:00 Tarih: 03/04/2021

ŞEYDA SEVDE TUNÇBILEK 

Edebiyat eserleri, yazıldıkları dönemin ruhunu kendi özgün tarihsel ve toplumsal koşulları içinde, insan deneyiminden hareketle anlamayı sağlamaları bakımından büyük önem taşırlar. Bu derste, edebî eserlerle ilişki kurmanın yollarına dair bir girişin ardından bugün içinde yaşadığımız modern uygarlığın oluşum sürecini, klasikleşmiş eserler yardımı ve dolayımıyla birlikte okuma imkanı bulacağız.

03 Nisan: İnsan ve Doğa: Hayvan Haklarının Dünü-Bugünü

10 Nisan: Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde - Olga Tokarczuk

 

Diğer Etkinlikler