Etkinlikler

MANTIKU'T TAYR OKUMALARI
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 20/02/2018

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ

Sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr'ın kıymetli eseri, tasavvuf edebiya - tının kilometre taşlarından Mantıku't-Tayr, metaforik anlatı - mıyla tasavvufun temel prensiplerini, sufi yaşamı ve inancı an - latmaktadır. Tarikat elbisesini kuşanmış Hüdhüd'ün dilinden birbirinden güzel binlerce beyitle Hakk'ın yolunu ışıtan Man - tıku't-Tayr, çağları aşıp günümüzde dahi bizlere ayna tutuyor. Sizleri, Prof. Dr. Ekrem Demirli ile kuşların dilinden hakikatin anlatıldığı, hikmetler denizinde Simurg'un arandığı bu etkileyi - ci eseri tahlil etmeye Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ne bekliyoruz.

 

Diğer Etkinlikler