Etkinlikler

KISSALARIN DİLİ
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 17/01/2018

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Kur’an’daki kıssalar insanoğlunun her çağda karşılaştığı olay - lar ve olgularla ilgili çarpıcı anekdotlar içerir. Geçmiş peygam - berler ve toplumlarla ilgili kıssalar ilk bakışta mazinin derin - liklerine dair anlatımlar gibi görünse de aslında hep “şimdi”ye dairdir. Kaleme aldığı bir çok eser arasında, Kur’an Kıssalarının Mahiyeti ve Kıssaların Dili kitapları ile kıssaların bu zamanda oturacağı zemine dair derinlikli bir okuma sağlayan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde verdiği seminerler ile de mevzunun idrâkine yönelik mühim ipuçlarını dinleyicileriyle paylaşıyor.

 

Diğer Etkinlikler