Etkinlikler

HAYAT BİLGİSİ
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 24/10/2018

Bülent AKYÜREK

Modern dünyanın çarpık ilişkileri, denetimsiz teknolojisi ve gidişatı üzerine kavramsal, çözümleyici, yol gösterici konuşmaların gerçekleşeceği Hayat Bilgisi'nde; bu zor konuları mizahi bir dilden, akılda kalıcı bir şekilde dinleyeceksiniz. Kavramsal felsefik atölye çalış- maları sayesinde, siz de konuya dahil olacak; kendi fikirlerinizle katkılar sağlayabileceksiniz. Yazar Bülent Akyürek'in insana dair her şeyi konuşacağı; dinleyiciye düşünebilme, yorumlama yollarının kapılarını aralayacağı ve olaylara, kavramlara başka bir bakış açısından yaklaşmayı anlatacağı program gençleri bekliyor.

Diğer Etkinlikler