Etkinlikler

Gençlerle Baş Başa Sohbetleri
Söyleşi Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 14:00 Tarih: 29/12/2018

Konuk Yazar: Melike GÜNYÜZ

"İlkbahar Prensi "

Bilgi Evleri, değerler eğitimi çerçevesinde, ço - cuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetlerle katkıda bulun - mak amacıyla, milli ve manevi yönlerden kendi - lerini geliştirebilecekleri fırsatların kapısını her ay birbirinden değerli konu ve konuklarla açma - ya devam ediyor.

 

Diğer Etkinlikler