Etkinlikler

DARBELER PARANTEZİNDE ESKİ TÜRKİYE
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 23/04/2018

Celal TAHİR

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi varlığının ortadan kalkmasından sonra Türkiye’de ve de bütün Osmanlı hinterlandında yaşanmaya devam eden kargaşa ortadadır. Bu durum Türkiye'nin son 100-150 senelik tarihiyle, bugününü doğrudan etkilemekte, yaşanan politik-toplumsal süreçler üzerinde belirleyici olmaktadır. “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye”, bugüne ve bu hâle gelirken hangi süreçlerden geçtik sorusunun cevabını aramakta; bu süreçte güncel olayların, tarihi irtibat noktalarıyla sentezlenerek deşifre edilmesini hedeflemektedir. Araştırmacı yazar Celal Tahir’in sunumuyla “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye” seminerlerinde, ülkemizin yakın tarihindeki darbelerin nedenleri, yeri ve rolü açığa çıkarılarak, geniş kapsamlı bir izâha erişilmektedir.

Diğer Etkinlikler