Etkinlikler

DARBELER PARANTEZİNDE ESKİ TÜRKİYE
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 16/03/2018

Celal TAHİR

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi varlığının ortadan kalkmasından sonra Türkiye’de ve de bütün Osmanlı hinterlandında yaşanmaya devam eden kargaşa ortadadır. Bu durum Türkiye'nin son 100-150 senelik tarihiyle, bugününü doğrudan etkilemekte, yaşanan politik-toplumsal süreçler üzerinde be lirleyici olmaktadır. “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye”, bugüne ve bu hâle gelirken hangi süreçlerden geçtik sorusunun cevabını aramakta; bu süreçte güncel olayların, tarihi irtibat noktalarıyla sentezlenerek deşifre edilmesini hedeflemektedir. Araştırmacı yazar Celal Tahir’in sunumuyla “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye” seminerlerinde, ülkemizin yakın tarihindeki darbelerin ne - denleri, yeri ve rolü açığa çıkarılarak, geniş kapsamlı bir izâha erişilmektedir.

Diğer Etkinlikler