Entegrasyon el kitabının yayınlanması

Amaç: Bu elkitabının amacı, göç ve göçmenlerin entegrasyonunu yerel açıdan ne şekilde ele almak gerektiği hakkında yerel yönetim ve STKlara temel bilgi vermektir. Avrupa kentleri ve bölgelerinin entegrasyon, sosyal içerme ve göçmenlerin aktif katılımı konularındaki zengin tecrübeleri bu elkitabında yer alan diğer konulardır. Hedef Grup: Yerel yönetimler, göçmenlerle ilgili çalışan diğer kamu kurumları ve STKlar, üniversiteler ve diğer ilgili kişiler/gruplar Tanım: Elkitabı göçmenlerin entegrasyonu, eşit muamele, ayrımcılık karşıtlığı ve farklılık yönetimiyle ilgili AB politikaları hakkında bilgi içermektedir. Göçmenlerin yerel kamusal hayata aktif katılımı için oluşturulmuş farklı platformların örneklerini sunmakta; Avrupa Konseyi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde açıklanan ilgili politika ve araçlar hakkında bilgi vermektedir. Bunun yanında göçmenlerin temel haklarını koruyan uluslararası yasalar ve diğer ilgili bilgileri de içermektedir. Göçmen topluluklarına yönelik aktif çalışma yapmak isteyen yerel yönetimler için uygulamaya dair önemli noktalar ele alınmaktadır. 1500 adet kitap bastırılarak İstanbul ilçe ve belde belediyelerinin yanı sıra diğer illere, ilgili STK, kurum ve kuruluşlara ve üniversitelerin ilgili birimlerine gönderilecektir.