Çanakkale Eceabat Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2016/20 Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar Tarih:09/03/2016 Evrak No: 13235

Konu: Kardeş Şehir.
Özet: Belediyemiz ile Çanakkale Eceabat Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması

RAPOR VE KARAR:
"07/03/2016 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/02/2016 tarih ve 13235 sayılı teklifi incelendi. Eceabat Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince 05/02/2016 tarih ve 2016/19 sayılı karar ile Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun görülmüştür. Belediyemiz ile Çanakkale Eceabat Belediyesi arasında, mahalli işbirliği ile karşılıklı yardımlaşmanın ve dayanışmanın sağlanması, belediyemiz hizmetlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması ve Belediyemiz ile Çanakkale Eceabat Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN'a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur." şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 3. toplantı yılı, 09/03/2016 tarihli Mart ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.