Çalışma Grupları

Çalışma Kozaları 

Ülkemizde, YG 21 uygulamasının sürdürüldüğü yerlerde çalışma grupları “kozalar”, “komisyonlar”, “konseyler”, “komiteler” ve “ilgi grupları” gibi adlarda ifade edilmekte idi. İlçemizde ise, Habitat 2 Zirvesindeki ifadesi ile“kozalar” adı altında çalışmaya başlamıştır. Çalışma kozaları, belirlenen öncelikli konularda özel bir ilgisi veya uzmanlığı bulunan kişilerden ve ilgili konuda sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşmuştur. 

Kozalar, konusuna göre, ihtiyaç duydukları sayıda toplantı yaparlar. Toplantıları çalışma kozası kolaylaştırıcısı olarak belirlenen üye koordine eder. Her toplantı için istenirse kolaylaştırıcı üye değişikliği yapılabilir. Böylece sorumluluk paylaşılmış olur. Toplantılarda kararlar ekseriyetle alınır. Karar almada oy eşitliği halinde koza kolaylaştırıcısı olan üyenin oyu iki oy olarak sayılır. Çalışma kozaları hazırladıkları rapor ya da önerileri kent konseyi kolaylaştırıcı kurulu’ na verirler. Kolaylaştırıcı kurulda değerlendirilen bu rapor ya da öneriler karara bağlanmak üzere kent konseyi gündemine taşır. 

İlk Çalışma Kozaları 

• Aile ve Kadın 
• Çevre 
• Çocuklar ve Geleceğimiz 
• Eğitim 
• Kültür ve Sanat 
• Özürlüler 
• Proje Geliştirme 
• Sağlık 
• Spor 
• Turizm 
• Tüketici Hakları 
• Yaşlılar.