Bosna Hersek Ilidza Belediyesi

Meclis Kararı Karar No :2007/70 Dairesi : Yazı İşleri Müdürlüğü Karar Tarihi : 04/07/2007 Konusu :Kardeş Belediyeler Evrak No :1286 Geliş Tarihi :28/06/2007

Kararın Özeti :

Bosna Hersek Cumhuriyeti llidza Belediyesi ile kardeş şehir olunması. RAPOR VE KARAR: "02/07/2007 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/06/2007 tarih ve 1286 sayılı teklifi 03/07/2007 tarihinde incelendi. Bosna Hersek Cumhuriyeti llidza Belediyesi ile Belediyemiz arasındaki dostluk ilişkilerine dayanarak ve ekonomik, biiimsel-teknik ve kültürel konularda işbirliği yapmak üzere 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (p) fıkrası ve 74.maddesi uyarınca kardeş şehir olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 5.Seçim Dönemi, 4,Toplantı Yılı, Temmuz ayı toplantılarının 04/07/2007 tarihli 2.birleşiminde okundu. Yapılan müzakereler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri