MEVZUAT

Mevzuat Arama

Mevzuatın adını biliyorsanız, ismi ile arama yapabilirsiniz.

Gelişmiş Arama

Arama Sonuçları

Kayıt Adedi : 10
NOAD
XBelediye İtfaiye Yönetmeliği
5393Belediye Kanunu
XBelediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
5216Büyükşehir Belediyesi Kanunu
M.34.6.ZEY.0.10.04-010.03-595İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmetliği
4734Kamu İhale Kanunu
4735Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
11410Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname
X5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun; Bazı Maddelerinin Yürürlüklerinin Durdurulması, Hakkında Karar
55685568 Belediyeler Kanununda Değişiklik