MEVZUAT

Mevzuat Arama

Mevzuatın adını biliyorsanız, ismi ile arama yapabilirsiniz.

Gelişmiş Arama

Arama Sonuçları

Kayıt Adedi : 9
NOAD
XBelediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
5216Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2872Çevre Kanunu
5070Elektronik İmza Kanunu
3194İmar Kanunu
4734Kamu İhale Kanunu
4735Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
X5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun; Bazı Maddelerinin Yürürlüklerinin Durdurulması, Hakkında Karar
55685568 Belediyeler Kanununda Değişiklik