MEVZUAT

Mevzuat Arama

Mevzuatın adını biliyorsanız, ismi ile arama yapabilirsiniz.

Gelişmiş Arama

Arama Sonuçları

Kayıt Adedi : 24
NOAD
2464Belediye Gelirleri Kanunu
33Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)
5393Belediye Kanunu
XBelediye Tahsilat Yönetmeliği
XBelediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
XBelediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları
5216Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2886Devlet İhale Kanunu
5070Elektronik İmza Kanunu
1319Emlak Vergisi Kanunu
49Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
51Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2007/11723Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranları
492Harçlar Kanunu
Sıra No : 1İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği
2380İl Özel İdaresi Ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı
4734Kamu İhale Kanunu
4735Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4736Kamu Kurum ve Kur. Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kan Değ.Yap.Kanun
5018Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
XMahalli İdareler Harcama Yönetmeliği
213Vergi Usul Kanunu
X5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun; Bazı Maddelerinin Yürürlüklerinin Durdurulması, Hakkında Karar
55685568 Belediyeler Kanununda Değişiklik