MEVZUAT

Mevzuat Arama

Mevzuatın adını biliyorsanız, ismi ile arama yapabilirsiniz.

Gelişmiş Arama

Arama Sonuçları

Kayıt Adedi : 7
NOAD
XBelediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
5216Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5070Elektronik İmza Kanunu
4734Kamu İhale Kanunu
4735Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
X5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun; Bazı Maddelerinin Yürürlüklerinin Durdurulması, Hakkında Karar
55685568 Belediyeler Kanununda Değişiklik