Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor

Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluşturulan yerel gençlik meclislerinin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak Microsoft ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen ve Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği’nin de uygulayıcısı olduğu “Türkiye’de e-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması” Projesi Mart 2005 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

Bu kapsamda Türkiye genelinde alınan başvurular değerlendirilerek ilk etapta 40 genç 27 Haziran–8 Temmuz 2005 tarihleri arasında Yalova’da eğitici eğitimi aldı. Ayrıca Yalova’da düzenlenen eğitimde yüksek performans gösteren ve eğitim sonrasında yapılan seviye tespit sınavından yüksek not alan 11 genç 22–27 Ağustos 2005 tarihleri arasında İstanbul’da bir üst düzey eğitime tabi tutuldu. Eğitim alan tüm gençler kendi yerellerinde sosyal ve ekonomik imkânları kısıtlı olan 15–25 yaş arası gençlere temel bilgisayar eğitimi verecekler. Eylül ayında başlayacak olan eğitimler sonunda Türkiye genelinde yaklaşık 1600 gencin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda eğitim alması öngörülmektedir. Hedef Kitle: Temel bilgisayar eğitimine ihtiyacı olan 20 genç. Yaş: 14–25 Yer: Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu Kurs: 10 saat. Kursiyer Listesi