Kültür Vadisi Projesi

2005 yılında 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile hayata geçirilen Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi tamamlandığında Zeytinburnu’nun çehresini tamamen değiştirecek. Kültür Vadisi Projesi'nde 2014 yılı itibarıyla proje kapsamında yer alan 39 proje bitirildi, 11’i devam ediyor, 8’i de planlamaya alındı.

İstanbul tarihinde önemli olaylara tanıklık etmiş ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış tarihi ve kültürel değerler Kültür Vadisi Projesi ile hem kent hayatına katılacak hem de İstanbul için bir kültür odağı haline gelecektir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki Zeytinburnu Belediyesi Şehircilik Atölyesi (ZEŞAT) tarafından yürütülen Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi tamamlandığında ortak mirasımız olan tarihi ve kültürel değerlerin yenilenmesi ve kullanılarak yaşatılması söz konusu olacak.

Zeytinburnu Kültür Vadisi Proje alanı, Roma Döneminde başlayan, Bizans Dönemi ile gelişen ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar ulaşan çok zengin ve değerli bir geçmişe sahip Tarihi Yarımada’nın batısında ve bu alanla komşu durumda bulunmaktadır.

Zeytinburnu Kültür Vadisi Proje Alanı, İstanbul’un fethi sırasında Osmanlı Ordusu’nun üzerinde konuşlandığı ve daha sonra çeşitli tarihsel olayların cereyan ettiği ve bunların günümüze kadar kalıntılarının yer aldığı tarihi bir bölge.

Proje alanında; Bizans Dönemi ve Fetih’ten sonra İstanbul’un surlar dışındaki yerleşim yerlerinden olan Merkezefendi Cami, Yenikapı Mevlihanesi, Meryemana Balıklı Rum Kilisesi ve Balıklı Ayazması, Seyitnizam Cami ve bütün bunların çevresindeki yapılanmalar, tarihi birçok önemli şahsiyetin medhun bulundukları mezarlıklar ve Tazminat’tan sonra oluşturulan gayrimüslim mezarlıkları ile Tarihi Surdibi bulunuyor.

Zeytinburnu ilçe sınırları içinde güneyde sahilden kuzeyde D–100 Karayoluna kadar surlar boyunca uzanan alan, barındırdığı tarihi, kültürel değerlerden dolayı İstanbul 1 nolu KTVK Kurulu tarafından 19.06.1981 tarih ve 12850 sayılı karar ile sit alanı ilan edildi.

16.06.2005 tarih ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında sur tecrit sınırları içinde kalan alan 07.10.2005 tarih ve 2005/70 sayılı kararı ile Zeytinburnu Belediye Meclisi’nce yenileme alanı ilan edildi.

Bu alanda bulunan Merkezefendi Cami, Yenikapı Mevlavihanesi, Seyitnizam Cami ve Balıklı Ayazma ve Kilisesi ve çevrelerindeki yapılanmalar kültürel odakları, bu odakları birleştiren aks ise kültür aksını oluşturuyor.

Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi, tarihi ve kültürel varlık olarak korunması gerekli yapıların restorasyonları, kültür aksı içinde kalan kültür odakları, odakları birbirine bağlayan aks, mezarlık duvarlarının iyileştirilmesi düzenleme çalışmalarının yanı sıra konut, ticaret ve diğer donatı alanları ile ilgili iyileştirme ve geliştirme projelerini kapsıyor.

Yanlış şehir planlamaları sebebiyle, Zeytinburnu’nun sahip olduğu kültürel ve tarihi değerleri yitirmek tehlikesine karşı bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla uygulamaya alınan Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamınca 240 hektarlık bir alanda uygulanmaktadır.

Kültür Vadisi Projesi kapsamında bölgenin kültürel, turizm ve ticaret potansiyelini değerlendirecek plan kararları ile mevcut tarihi potansiyelleri ön plana çıkararak inanç turizminin bu alanda gelişmesini sağlamak; tarihi dokuyu ihya ederek aslına uygun olarak yaşatmak ve her türlü çağdaş ihtiyacı tarihi mirasa saygılı davranarak karşılamak bulunuyor.

Merkezefendi bölgesinde, tarihi iskân alanları ile bu alanın güneyinde yer alan mevcut konut alanlarında bulunan sağlıksız yapıların iyileştirilmesi ve bunun Zeytinburnu iskân alanları için örnek teşkil etmesinin amaçlandığı projede ayrıca tarihi mezarlıklar, eski mahallelerin yok olması ile ortaya çıkmış boş alanların çevre koşulları dikkate alınarak düzenlenmesi, kirletici ve seviyesiz imalat alanlarının plan kararları çerçevesinde bölge dışına çıkarılması ve restorasyon gerektirecek alanların tayin edilerek tarihi kültürel değere sahip yapılara çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uygun bir işlev kazandırılarak bölgenin sosyal ekonomik yapısı ile bütünleşmesini sağlamak projede yer alan temalar arasında yer alıyor.

5 Etaptan oluşan Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi’nin 1. Etabı, Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi, Sur tecrit alanında bulunan dört farklı kültürel ve tarihi odağın bütünleşmesini sağlayan bir Kültür Yolu projesidir. Bu proje kapsamında, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan dört odağın sağlıklaştırılması, bu aks çevresindeki tarihi Müslüman ve Ekaliyet mezarlıklarının bu kentsel tasarım projesi dahilinde kentsel yaşama dahil edilmesi öngörülmüştür.

1. Etap Kültür Aksı Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmaları Merkezefendi Meydanı ve Caddesi, Yeni Meydan, Mevlevihane önü Meydanı, Balıklı Ayazma önü Meydanı, Mezarlık Duvarları, Mevlevihane Çeşmesi Hamuşan Duvarları, Tescilli Kapı ve Tescile önerilen duvar projelerinden oluşmaktadır.

Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi’nin 2. Etabı, Gelişme Alanlarında Surlar koruma bandında olması nedeniyle bu kültürel çevreye ve tarihi yapılara uygun gelişme öngörülerek Tescilli Yanmış Ahşap Konak, Hacı Mahmut Ağa Cami, Tescile önerilen fırın, Tescile önerilen karakol binası, Kültür Merkezi, Otel ve Konut alanları projelerinden oluşmaktadır.

Osmanlı Mahallesi olarak adlandırılan 3. Etap Yenileme Alanı’nda geçmişteki sokak dokusu korunarak köhneleşmiş yapılar yenilenecektir. Bu etapta, Merkezefendi Hamamı, sivil mimari örneği yapılar, Abdülbaki Paşa Kütüphanesi ve Merkezefendi Konağı projeleri de yer almaktadır.

700 Yıl. Parkı ve Çevresi’ni kapsayan 4. Etap proje alanında yoğun donatılar bulunmasına rağmen bu yapıların iyileştirilerek ticaret ve turizm fonksiyonunun güçlendirilmesi istenmektedir. 4. Etap projesi kapsamında Turizm-Ticaret Alanları, Donatı Alanlarının İyileştirilmesi ve Huzurevi Projesi bulunmaktadır.

Kültür Vadisi Projesi kapsamında

1. Restorasyon Projeleri,
2. Yenileme Projeleri İle Onaylı Yenileme Avan Projelerinin Uygulama Projeleri
3. Diğer Mimari, Tasarım, Peyzaj Projeleri hazırlanmaktadır.

1. Restorasyon Projeleri,

Yenikapı Mevlevihanesi; Restorasyonun tamamlanmasının ardından; Uluslararası Mevlana Vakfı’nın 2010 İstanbul Kültür Başkenti organizasyonları kapsamında Mevlevi Kültürü ve Sema etkinlikleri gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Mevlevihane; 2009’da devlet eliyle kurulan ilk vakıf üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne tahsis edilmiş, başta Medeniyetler İttifakı Enstitüsü olmak üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ile araştırma merkezlerinin yer alacağı tarihi bina hizmet vermeye başlamıştır.

Merkezefendi Cami, Çilehane, Türbe, Şadırvan ın 2008 Ocak tarihinde, İl Özel İdaresinden Merkezefendi Cami-Türbe-Şadırvan ve Çilehanesinin Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınmış, projeleri hazırlanmıştır. Projeler; 2009 yılında İstanbul Yenileme Alanları Koruma Kurulunca onaylanmıştır. 2010 Aralık ayında, Merkezefendi Cami-Türbe-Şadırvan ve Çilehanesinin restorasyon uygulaması başlamış ve yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Abdülbakipaşa Kütüphanesi; 2007 Haziran tarihinde Abdülbakipaşa Kütüphanesinin restorasyon uygulaması için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. Uygulama 2008 yılı içinde tamamlanmıştır. Abdülbakipaşa kütüphanesi uygulamasının tamamlanmasının ardından çeşitli sergilerin ve etkinliklerin yapıldığı bir mekan olarak, 2009 yılı Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Kapsamında Neyhane olarak kullanılmaya başlanmıştır. NEYHANE adı verilen bu mekan, günümüzde de musiki ile ilgili bütün olgulara açık olduğunu vurgulaması bakımından NAĞMEDAR olarak değiştirilmiştir.

Ahşap Konak (2934/16); Yıkılacak hale gelmiş yapının restorasyon projesi 2007 yılında başlanıp 2008’de bitirilmiştir. Ahşap 4 katlı bina 2010 yılında Türk Dünyası Belediyeleri Birliği binası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Ahşap Konak (2932/3); 2007 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Ahşap Konağın Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanan projelerin, 2009 Haziran tarihinde de uygulaması için katkı payı alınmıştır. 2009 Kasım ayında başlanan Ahşap Konağın restorasyonu tamamlanmıştır.

Ahşap Konak (2933/1); 2007 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Ahşap Konağın Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanan projelerin, 2009 Haziran tarihinde de uygulaması için katkı payı alınmıştır. 2009 Kasım ayında başlanan Ahşap Konağın restorasyonu bitirilmiştir.

Ahşap Konak (2932/2); 2008 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Sivil Mimari Örneği Yapının Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanan projelerin, 2009 Haziran tarihinde de uygulaması için katkı payı alınmıştır. 2009 Kasım ayında başlanan Ahşap Konağın restorasyonu tamamlanmıştır.

Merkezefendi Hamamı; 2007 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Merkezefendi Hamamının Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanan projelerin, 2009 Haziran tarihinde de uygulaması için katkı payı alınmıştır. Uygulaması 2011 yılında bitirilecektir.

Hacımahmutağa Mescidi; 2008 Haziran tarihinde Hacımahmutağa Mescidinin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. 2009-2010 yılında temel kazısı yapılmış, bu doğrultuda hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır. 2011 yılında İl Özel İdaresi katkı payları kapsamında uygulaması için başvuru yapılmıştır.

Bakkal (2932/8); 2008 Haziran tarihinde yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır.

İkiz Bina (2932/10); 2008 Haziran tarihinde bu sivil mimari örneği yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır.

Karakol Binası (2931/9); 2008 Haziran tarihinde bu sivil mimari örneği yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır.

Fırın Binası (2931/14); 2008 Haziran tarihinde bu sivil mimari örneği yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır.

Yanmış Ahşap Konak (2957/24); 2007 Haziran tarihinde Ahşap Konağın rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır.

Hamuşan-Mevlevihane Çeşmesi; 2009 Haziran tarihinde Hamuşan ve Mevlevihane Çeşmesinin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunda onay aşamasındadır. Uygulamanın yapılmasıyla harap durumdan kurtulacaktır.

Tescilli Kapı; 2009 Haziran tarihinde Yedişehitler Mezarlığının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır. Kapının restorasyon uygulaması öncesinde, zemin kotuna ulaşmak için kot-kazı çalışması yapılmıştır. 2010 yılıda restorasyon uygulaması tamamlanmıştır.

Balıklı Meydan-Fırın; 2007 Haziran tarihinde Fırın Binasının Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden Katkı payı alınmış, bu doğrultuda hazırlanan projelerin uygulamasına 2009 yılında başlanmış olan Fırının restorasyon uygulaması tamamlanmıştır. Mevcut durumda kafe olarak kullanıma açılmıştır.

Hacıbayram Çeşmesi; 2007 Haziran tarihinde Hacıbayram Çeşmesinin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. 2010 yılında temel kazısı yapılmış, bu doğrultuda hazırlanan rölöve projesi Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunda onay aşamasındadır.

Seyitnizam Cami; Restorasyon projeleri hazırlanması için İl Özel İdaresi katlı payı alınmıştır. Koruma Kurulu onaylarının ardından restorasyonu çevresindeki mezarlık ve hazire alanıyla birlikte yapılacaktır.

Seyitnizam Çeşmesi 1; 2009 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Seyitnizam Çeşmesi I’in Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanmış ve kurul onayını aldı. Ocak 2011’de çeşmenin restorasyonu için İl Özel İdaresi katkı payına başvuru yapıldı. Yıl içinde çeşme bulunduğu atıl durumdan kurtulup musluğundan su akması sağlanacak.

Seyitnizam Çeşmesi 2; 2009 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Seyitnizam Çeşmesi II’in Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanmış ve kurul onayını almıştır. Ocak 2011’de çeşmenin restorasyonu için İl Özel İdaresi katkı payına başvurusu yapıldı. Yıl içinde çeşme bulunduğu atıl durumdan kurtarılacaktır.

Kazlıçeşme; 2007 Haziran tarihinde, İl Özel İdaresinden Kazlı çeşmesinin Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınarak hazırlanan projelerin, 2009 Haziran tarihinde de uygulaması için katkı payı alınmıştır. 2010 yılında restorasyonu tamamlanmıştır.

Merzifonlu Karamustafapaşa Camisinin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. 2011 Ocak ayı, İl Özel İdaresinden uygulamasına yönelik katkı payı alınmıştır. İhalesi yapılıp uygulamaya başlanacaktır.

Kazlıçeşme Fatih Camisinin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. 2011 Ocak ayı, İl Özel İdaresin den uygulamasına yönelik katkı payı alınmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile uygulamasına 2011 yılı içinde başlanacaktır.

Kazlıçeşme Fatih Hamamının 2009 Ocak ayında, İl Özel İdaresinden Kazlıçeşme Hamamının Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri için katkı payı alınmış, Arkeoloji Müzesi denetiminde temel kazıları yapılarak projeleri hazırlanmıştır. Projeler IV. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda onay aşamasındadır. Onayın ardından ihalesi yapılıp 2011 yılı içinde uygulamaya başlanacaktır.

Mumhane; Mumhanenin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış olup, IV. Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onay aşamasındadır.

Baca İplik Fabrikası; 2009 Haziran ayında İl Özel İdaresinden Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon projeleri için katkı payı alınmış bu doğrultuda projelendirilmiştir.

Derya-i Alibaba Türbesi; 2009 Haziran tarihinde Derya-i Alibaba Türbesinin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmış, projeleri tamamlanmış ve Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Yedişehitler Mezarlığı; 2009 Haziran tarihinde Yedişehitler Mezarlığının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri için İl Özel İdaresinden katkı payı alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulundan onaylanmıştır.

2. Yenileme Projeleri İle Onaylı Yenileme Avan Projelerinin Uygulama Projeleri

Kültür Aksı Sağlıklaştırma Avan Projesi; Zeytinburnu Kültür Vadisi Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi, Sur Tecrit Alanı’nda bulunan dört farklı kültürel ve tarihi odağın (Merkezefendi Cami, Yenikapı Mevlevihanesi, Balıklı Ayazma ve Kilisesi ve Seyitnizam Cami) bütünleşmesini sağlayan aksın ve bu odakların düzenlenmesi projesidir. Bu proje kapsamında, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan dört odağın sağlıklaştırılması, bu aks çevresindeki tarihi Müslüman ve Ekaliyet mezarlıklarının bu kentsel tasarım projesi dahilinde kentsel yaşama dahil edilmesi öngörüldü. Bu dört kültür odağına ulaşımın en rahat şekilde gerçekleşebilmesi için otopark, yaya yolları ve güzergahları ile toplu taşım güzergahları ve durakları Kültür Vadisi Projesi kapsamında projeleri hazırlandı. Gerçekleştirilen açık alan düzenlemelerinde Kültür Odakları arası görsel ilişkinin sağlanması, engelliler için bu alanlara erişilebilirlik, coğrafi kriterler, gün ışığından faydalanma ve tarihi yapılarla ilgili mekansal kriterler göz önüne alındı. Göz önüne alınan diğer konuların başında peyzaj düzenlemeleri gelmektedir. Yeşil alanların tasarımı, su ögesi tasarımı, aydınlatma, sert zeminlerde kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mezarlık duvarları tasarımı gibi konular Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi kapsamında ilçemizin güzelliğine güzellik katmak için en ince ayrıntılarına kadar düşünülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24/01/2007 Tarih, 963 sayılı kararı ile prensipte uygun bulunulmuştur.

Merkezefendi Cami Çevresi; Avan Proje; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31/10/2008 Tarih, 461 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin 08/07/2009 Tarih ve 2009/56 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

700.Yıl Parkı Çevresi; Avan Proje; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/07/2009 Gün, 885,886,887,888,889,890,891,892,893 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3. Diğer Mimari, Tasarım, Peyzaj Projeleri

Seyitnizam Yeni Cami Arkası; Seyitnizam Yeni Cami arkasında ticaret, küçük el sanatları atölyeleri ve sergi alanlarından oluşan kompleks bir proje üretilmiştir. Seyitnizam türbesi ve yeni yapılmakta olan cami ile birlikte onlara hizmet eden fonksiyonlar önerilmiştir. Alanın Vakıflardan tahsisi için çalışmalar yapılmaktadır.

Seyitnizam Yeni Cami; Zeytinburnu Belediyesi desteği ile 2007 yılında başlanan cami inşaatı halen devam etmekte, 2011 yılı Ramazan ayında hizmete açılması hedeflenmektedir.

Seyitnizam Cami Önü Meydan… Kültür Odaklarından olan Seyitnizam Cami çevresinin üzenlenmesi projesidir. Seyitnizam Camisi ile Seyitnizam Mezarlığı arasından geçen araç yolunun yayalaştırılması önerilerek yeni bir meydan tasarımı yapılmıştır.

Yenikapı Mevlevihanesi Meydanı; Proje kapsamında Yenikapı Mevlevihanesi kuzeyinden geçen araç yolunun kaldırılarak, bu alandan Hamuşan Mezarlığı'na kadar uzanan bir meydan düzenlemesi yapılmıştır. Projede, aydınlatma, oturma, su elemanları gibi peyzaj öğelerinin özel olarak tasarlanmış, Mevlevihane'nin Hünkar Kapısı için özel aydınlatma ve kot düzenlemesi yapılmıştır. Yenikapı Mevlevihanesi Meydanı'nın kuzeyinde düzenlenecek bitkisel tasarımda boylu ağaçların kullanılmaması ve Mevlevihane'ye engelli erişimi ile protokol aracı erişimi sağlanmıştır. Proje kapsamında Hamuşan Mezarlığı duvarlarının tarihi kısımlarının temizlenmesi ve eklenti yapıların kaldırılması gerçekleştirilmiştir.

Balıklı Rum Hastanesi Ek Binası; Yıllar içinde önemli sağlık hizmetleri vermiş hastane ek binaya ihtiyaç duyulması ile yeni binanın projesi hazırlanıp, koruma kurulundan onayı alınarak proje uygun olarak yapılmıştır. Hastanenin ek binası, 40 odalı, 922m² taban oturumlu, 1844m²’lik inşaat alanına sahip 2 katlı yapıdır.

Yedikule Göğüs Hastanesi Ek Binası Balıklı Rum Vakfı mülkiyetinde bulunan hastane 1950 yılından itibaren yeni yolun geçmesiyle Balıklı Rum Hastanesinden ayrılmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından kiralanan hastane Yedikule Verem Hastanesi olarak hizmet vermiş ve bugün Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte İhtisas hastanesinin mevcut yapıları yetersiz kalmıştır. Bu amaçla hazırlanan projenin koruma kurlu tarafından onayı alınmış, uygulaması devam etmektedir.

Avrupa Koleji Ek Binası; Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi’nin hastane, okul, spor salonu gibi donatıları ile zengin alanı olan güney bölgesinde yer alan Balıklı Rum Hastanesi’nin hemen doğusunda bulunan Avrupa Koleji okul ihtiyaçlarının artmasıyla ek bir binaya gereksinim duymuştur. Ek bina projesi hazırlanıp, koruma kurulu onayına uygun olarak inşa edilmiştir. İlköğretim okulun ek binası, 16 derslikli, 540m² taban oturumuna sahip 3 katlı yapıdır.

Türkiye Basketbol Federasyon Binası; Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi’nin hastane, okul, spor salonu gibi donatıları ile zengin alanı olan güney bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Spor Salonunu hemen güneyinde Spor Salonu için ofis binasına ihtiyaç duyulmuş, projesi hazırlanıp, koruma kurulundan onayı alınmıştır. 2010 yılında ise uygulaması tamamlanan bina; Türkiye Basketbol Federasyonu Ofis Binası olarak hizmete açılmıştır.

Huzurevi; Koruma Kurulu tarafından onaylanan projenin uygulaması bitirilmiştir. Zeytinburnu Kent Meydanı projesi kapsamında Adliye Meydanı’ndaki Semiha Şakir Huzurevi buraya taşınmıştır.

Mensucat Santral Lisesi; Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi’nin hastane, okul, spor salonu gibi donatıları ile zengin alanı olan güney bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Spor Salonunu hemen güneyinde yer alan mevcut lise, kapasitesini arttırmak ve deprem güçlendirme amaçlı olarak 2007 yıkımı yapılmış, yeni projesi hazırlanıp, koruma kurulundan onayı alınmıştır. 1482m² lik taban oturumuna sahip olan lise binası 3 katlıdır.

Mezarlık Duvarlarının Düzenlenmesi; Bu düzenlemede özellikle Kültür Aksı boyunca yer alan mezarlıkların, gerek yola bakan cephelerinde mezarlık duvarlarının, mezarlık giriş ve kapılarının, aydınlatma, oturma mekanları, çeşme…vb. gibi donatıların nitelikleri, güncel durumları, kullanılabilirlik potansiyellerini, yaya yolları, araç yolları ile diğer mezarlar arasındaki geçişlerin değerlendirilmelerini, idari-güvenlik binaları ve diğer mezarlık yapıları açısından incelemeler ve değerlendirmeleri içermektedir.