“Avrupa Yatırım Bankası Finansman İmkânları” Semineri

1958'de Roma Antlaşması ile Avrupa Birliğinin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olarak yatırımları finanse etmek amacıyla kurulan Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Birliği'nin finans kurumudur. Öncelikli hedefi Avrupa Birliğinin dengeli gelişimine katkıda bulunmak olan bankanın üyeleri Avrupa Birliği üyesi devletlerdir.

AYB trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının devamlılığının sağlanmasına ve endüstri ve küçük işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelere finansman sağlamaktadır. Banka Avrupa Birliği haricinde de Birliğin üye olmayan ülkelere yönelik işbirliği politikasının hayata geçirilmesine yardımcı olmakta, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde, Akdeniz havzasında, Orta ve Doğu Avrupa'da, Latin Amerika'da ve Asya'da faaliyette bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında AYB hisselerinin yüksek ratinge sahip olması (AAA) en uygun koşullarda çok yüksek miktarlarda kaynak bulabilmesini sağlamaktadır. Kar amacı taşımayan bir kredi kurumu olan AYB, mali piyasalarda konumunun sağladığı üstünlüklerden girişimcileri yararlandırır.

Piyasayla kıyaslandığında çok düşük faiz oranlarıyla ve uzun vadeli krediler veren Avrupa Yatırım Bankası’nın yararlanıcıları arasında Türkiye kamu kuruluşları ve KOBİ’leri de yer almaktadır. Avrupa Yatırım Bankasının sunmuş olduğu imkânların anlatılması ve İstanbul ilçe belediyeleri ve iş dünyasının bu kredilerden faydalanma yolları ve kabul edilmiş projeler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 28 Nisan 2006 tarihinde “Avrupa Yatırım Bankası Finansman İmkânları” konulu bir seminer düzenlendi. Türkiye Kalkınma Bankası Avrupa Yatırım Bankası temsilcisi Acar ŞENSOY tarafından verilen seminere İstanbul ilçe belediyelerinin temsilcileri ve ilçemizdeki 50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işyerleri temsilcilerini davet edildi.