“AB Müktesebatı ve Eğitim” Semineri

3 Ekim 2005 tarihinden itibaren başlayan Avrupa Birliği ile müzakere süreciyle birlikte AB müktesebatına uyum ve dolayısıyla müktesebat hakkında bilgilenmek herkes için bir zorunluluk haline geldi. 

Dönüşüm ve yeniden yapılanmayı beraberinde getiren süreçte yol gösterici ve öncü olması gereken öğretmenlerimize düşen vazife daha da büyük. Devam etmekte olan AB tarama sürecinde önceliğin eğitime verilmesi, eğitimcilerimiz için yapılacak bilgilenme ve bilinçlenme çalışmalarının önemine işaret ediyor. 

Bu noktadan hareketle, Avrupa Birliği ile ilgili gelişmelere uyum sağlamayı kolaylaştırmayı kendine vazife edinen Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi, “Avrupa Birliği Müktesebatında Eğitim” başlıklı semineri düzenledi. 16 Kasım 2005 Çarşamba günü gerçekleştirilen programda Zeytinburnu sınırları içindeki her okuldan öğretmen ve idarecilere Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye-Avrupa Takımı üyesi, AB eğitim politikaları uzmanı Dr. Fatma Serbest tarafından eğitim verildi.

Eğitimde AB tarihçesi, AB ile ilişkiler, AB müktesebatında eğitim, AB eğitim ve gençlik programları ve Türkiye’nin bu programlardan nasıl faydalanacağı ele alındı; AB genel eğitim programı SOCRATES, mesleki eğitim programı Leonardo, Comenius programı ve gençlik programları hakkında ayrıntılı bilgi verildi, gerekli bilgi ve desteğin sağlanabileceği kaynaklar gösterildi. Eğitim sonunda, Türkiye’de bu programların ne şekilde uygulandığı, Türkiye’ye ayrılan fonlardan ne kadar faydalanılabildiği, imkânları daha iyi değerlendirebilmek için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’ın da iştirak ettiği programda, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından her kesimden ve her meslekten Türk vatandaşına Avrupa Birliği konusunda tarafsız bilgi vermek amacıyla kurulmuş olan Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin tanıtımı da yapıldı.