“AB Mali Yardımları Ve Diğer Finansman İmkânları” Semineri

3 Ekim 2005 tarihinde AB ile müzakere sürecine girmiş olan Türkiye’nin her kesimi bundan böyle AB ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamak ve gelişmeleri takip etmek durumundadır.

Yerel yönetimler, bu süreci sahiplenmesi gereken en önemli kurumlar arasında yer almaktadır. “Yerindenlik” (subsidiarity) ilkesine büyük önem verilen Avrupa Birliği’nde müktesebatın yaklaşık %60’ının doğrudan yerel yönetimleri ilgilendirmesi bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu süreç içerisinde, Türk yerel yönetimlerin demokratik yapısının güçlendirilmesi, kurumsal, idari ve mali kapasitelerinin arttırılması, daha iyi hizmet sunabilecek hale gelmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bütün bunların daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, yerel yönetimlere AB tarafından bazı fon ve kaynaklardan faydalanma imkânı sunulmaktadır. Yerel yönetimlerin “sürdürülebilir ve yerel kalkınma” açısından sahip olduğu önemli yer ve AB’nin bu sebeple yerel yönetimlere verdiği özel önem sebebiyle belediyelerimizin bu fonlardan faydalanma imkânı oldukça fazladır.

Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi, “AB Mali Yardımları ve Diğer Finansman İmkânları” başlıklı bir eğitim semineri düzenleyerek bu alanda belediyelerimize katkı sağlamayı amaçlamıştır. Bu çerçevede, İstanbul sınırları içindeki belediyelerden gelen temsilcilere AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı Tunay İnce ve Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Zehra Taşkesenlioğlu tarafından bir günlük eğitim verilmiştir. Eğitim ile belediyelerimizin fonlar hakkında bilgilenmesi ve bilinçlenmesi, fonların belediyelerimiz tarafından daha iyi değerlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

ZEYTİNBURNU YEREL KALKINMA VE 
AB İLİŞKİLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
“AB MALİ YARDIMLARI VE DİĞER FİNANSMAN İMKÂNLARI”
SEMİNER PROGRAMI
22 Kasım 2005


KONUŞMACILAR:
Tunay İNCE – ABGS Genel Sekreter Yardımcısı
Zehra TAŞKESENLİOĞLU – Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı

PROGRAM:
09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 11:00 AB Mali Yardımları

Tunay İnce 
11:00 – 11:15 Kahve arası
11:15 – 12:30 Soru-Cevap
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Uluslararası Finansman İmkânları
Zehra Taşkesenlioğlu

Tunay İnce’nin sunumu (Adaylık Döneminde AB Mali Yardımları)
Zehra Taşkesenlioğlu’nun sunumu (Yerel Yönetimler ve Uluslararası Finansman İmkânları)