2011 yılı Bütçemiz

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2011 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 148.000.000 TL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2011 Yılı Bütçesi’nde vergi gelirleri 89.000.000 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 9.600.000 TL, sermaye gelirleri 8.300.000 TL, alınan bağış ve yardımlar 1.300.000 TL ve diğer gelirler 42.300.000 TL, alacaklardan tahsilat 1.500.000 TL, ve red ve iadeler 4.000.000 TL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2011 Yılı Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2011 Yılı Gider Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.