2010 yılı Bütçemiz

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2010 yılı tahmini bütçesi, 2009 yılında gerçekleşen bütçe rakamına göre yüzde 4 artışı öngörüyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2010 yılı gelir ve gider bütçesi 131.000.000- TL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2010 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 80.500.000-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 8.500.000-TL sermaye gelirleri 7.500.000-TL alınan bağış ve yardımlar 1.000.000-TL ve diğer gelirler 35.000.000- TL, Alacaklardan tahsilat 1.000.000-TL ve Red ve İadeler 2.500.000 TL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2010 Yılı Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2010 Yılı Gider Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.