2009 Yılı Bütçemiz

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2009 yılı tahmini bütçesi, 2008 yılında gerçekleşen bütçe rakamına göre yüzde 3.5 artışı öngörüyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2009 yılı gelir ve gider bütçesi 126.000.000- TL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2009 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 66.500.000-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 9.050.000-TL sermaye gelirleri 10.400.000-TL alınan bağış ve yardımlar 1.500.000-TL ve diğer gelirler 38.250.000- TL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2009 Yılı Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Zeytinburnu Belediyesi 2009 Yılı Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, tüm belediye birimlerinin giderleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2009 Yılı Harcama Kalemleri İtibari ile Gider Bütçesi detaylarına ulaşmak için tıklayınız.