2008 Yılı Bütçemiz

Zeytinburnu Belediyesin'nin 2008 yılı tahmini bütçesi, 2007 yılında gerçekleşen bütçe rakamına göre yüzde 54 artışı öngörüyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 yılı gelir ve gider bütçesi 122.000.000- YTL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 65.000.000-YTL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 7.600.000-YTL sermaye gelirleri 10.000.000-YTL alınan bağış ve yardımlar 1.400.000-YTL ve diğer gelirler 38.000.000- YTL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 Yılı Mali Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Zeytinburnu Belediyesi 2008 Yılı Mali Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, tüm belediye birimlerinin giderleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2008 Yılı Harcama Kalemleri İtibari ile Gider Bütçesi detaylarına ulaşmak için tıklayınız.