2006 Yılı Bütçemiz

Hesap İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği rakamlara göre Zeytinburnu Belediyesini'nin 2006 yılı gelir ve gideri 97.848.120 YTL. olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2006 Yılı Bütçesinde vergi gelirleri 61.291.320, vergi dışı gelirler 27.145.200, sermaye gelirleri 4.320.000, alınan bağış ve yardımlar 6.000.000, alacaklardan tahsilatlar 291.600 YTL olarak öngörüldü.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2006 Yılı Mali Gelir Bütçesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Zeytinburnu Belediyesi 2006 Yılı Mali Bütçesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda, tüm belediye birimlerinin giderleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2006 Yılı Harcama Kamelemleri İtibari ile Gider Bütçesi detaylarına ulaşmak için tıklayınız.