11. CLIP Konferansı ve Buluşması

STUTGART BELEDİYESİ VE ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ORTAK ORGANİZASYONUYLA 
11. CLIP Konferansı ve Buluşması 

Zeytinburnu Belediyesinin de dahil olduğu CLIP(Avrupa Yerel Entegrasyon Politikaları için Şehirler Ağı)’in 11. Konferansı Stutgart Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi ortak organizasyonuyla ve “kültürlerarası diyalog ve grup içi ilişkiler” ana teması ekseninde 31 Ekim-1 Kasım 2011 tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. 
Avrupa İş ve Yaşam Koşullarını İyileştirme Vakfı (EUROFOUND), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Meclisinin desteği (GOE) ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Belediye Meclisi (CEMR) desteği ile kurulmuş olan CLIP’e Zeytinburnu Belediyesi 2009 yılında katılmıştır. 
37 farklı kentin dahil olduğu ağın konferansın amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetler:
• Her yıl farklı bir alanda farklı kentlerde yapılan araştırmalar, yayınlanan raporlar ve çalıştaylar aracılığıyla yerel yönetimlerin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını ve daha etkili bir entegrasyon politikası uygulayabilmelerini ve şehirler arasında karşılıklı değişim için yeterli alan sağlamak.
• Üçüncü Ülke Uluslarının Entegrasyonu ve entegrasyon stratejilerine yönelik Avrupa gündemini tartışmak 
• Kültürler arası politikalar ve gruplar arası ilişkilere yönelik CLIP modülü için uygulamalar, fırsatlar ve engellerin sonuçlarını ve tavsiyeleri görüşmek ve değerlendirmek 
• CLIP 2012 ve sonraki CLIP’lerin geleceğini görüşmek. 

Kültürlerarası politikalar, gruplar arası ilişkiler, sosyal dâhillik, ayrımcılıkla mücadele, yönetişim, etnik azınlıklar ve Müslümanlar ile ilişkiler konferansın çalıştay konularını oluşturdu. 
konferansa CLIP ağının üyeleri, CLIP araştırma grubu, Avrupalı ortaklarımız katılmıştır. Kültürler arası politikalar ve gruplar arası ilişkiler temaları nedeniyle dini ve etnik azınlıkların temsilcilerini, bunların kuruluşlarını ve daha önce bu modüle katılmış STK’ları deneyimlerini paylaşmaları için ve entegrasyon konularıyla ilgili özellikle İstanbul’dan yerel aktörler katıldı. 
Ayrıca, 2009 yılında Brüksel’deki 9. CLIP konferansında sunulan “Muslims At Home in Europe” çalışmasının sonuçlarını paylaşmak üzere Açık Toplum Vakfından (OSI) temsilcileri de katıldı.